Yhdistys

Hukka-tiimi ry on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) hälytysryhmä. Sen jäsenet avustavat viranomaisia sellaisissa tilanteissa, joissa näiden omat voimavarat eivät riitä. Tyypillisiä auttamistehtäviä ovat mm.

Yhdistyksemme toimii Vapepan Oulun paikallistoimikunnan puitteissa. Niinpä yleensä toimimme Pohjois‑Pohjanmaan alueella, erityisesti Oulussa ja sen ympäristössä. Mutta jos tilanne niin vaatii, voivat jäsenemme lähteä auttamaan minne päin Suomea tahansa.

Vuonna 2006 perustettuun yhdistykseemme kuuluu nykyisin n. 60 jäsentä. Suurin osa asuu Oulun alueella, mutta jäseniä on myös Iistä, Tyrnävältä, Limingasta ja Hailuodosta. Joukossa on mm. opiskelijoita, eläkeläisiä, opettajia, teollisuus‑ ja toimistotyöntekijöitä, yrittäjiä sekä terveydenhoitoalan ammattilaisia. Nuorimmat ovat parissakymmenissä ja vanhimmat yli kuudenkymmenen. Osa jäsenistämme on "kaksoiskansalaisia", sillä he ovat mukana myös jossain muussa hälytysryhmässä, kuten ensiapu‑ tai pelastuskoiraryhmässä. Myös moottorivarjoliitäjiä on joukossamme. Yhdistys muodostaa alueemme (Pohjois‑Pohjanmaa ja Kainuu) suurimman Vapepa‑hälytysryhmän.

Osa Hukka-tiimin jäsenistä on kouluttautunut Vapaaehtoisen pelastuspalvelun erikoistehtäviin. Niinpä yhdistykseen kuuluu nykyisin (yksi henkilö voi omata useita rooleja):

Toiminta

Yhdistyksen ydintoimintaa on osallistuminen viranomaisten auttamiseen. Valtaosa tehtävistä on poliisin johtamia kadonneiden henkilöiden etsintöjä taajamissa ja maastossa. Vuonna 2012 tehtiin Oulun seudulla Vapepalle yhdeksän ja vuonna 2011 yhdeksäntoista hälytystä. Suoriutuaksemme tehtävistämme osallistumme Vapepan koulutustilaisuuksiin ja harjoituksiin ja itsekin niitä järjestämme yhteistyössä muiden alueemme hälytysryhmien kanssa. Yhdistys pitää kuukausittain kokouksen, jossa käsitellään valmiuteemme liittyviä ajankohtaisia asioita. Silloin tällöin osallistumme myös muiden organisaatioiden tilaisuuksiin mm. antamalla niille liikenteenohjausapua.

Liittyminen ja eroaminen

Hukka-tiimin jäseneksi voi liittyä kuka tahansa yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Liittyminen tapahtuu ilmoittamalla liittymishalukkuudesta yhdistyksen hallitukselle sen sihteerin kautta esimerkiksi sähköpostitse. Sisällytä ilmoitukseesi täydellinen nimesi, kotiosoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Voit myös tulla seuraamaan kokoustamme ja päättää siinä yhteydessä tai myöhemmin, tuletko toimintaan mukaan. Hälytysryhmäorganisaation verkottuneesta luonteesta johtuen toivomme sinun hyväksyvän sen, että puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja mielellään myös kotiosoitteesi saatetaan koko jäsenistön tietoon.

Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, joka tiedottaa heistä yhdistyksen kokouksessa jäsenistölle. Yhdistykseen liittyminen ei edellytä hälytysryhmän jäseneksi liittymistä; toimintaa voi tukea, vaikka ei hälytyksiin osallistuisikaan.

Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, jos hän ei täytä säännöissä määrättyjä velvollisuuksia tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.

Maksut

Liittymis- ja jäsenmaksuista päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain. Vuonna 2014 jäsenmaksu on 10 €.

Haluatko auttaa meitä auttamaan? Voit esimerkiksi tehdä pienen rahalahjoituksen tilillemme. Käytettävissämme olevilla varoilla hankimme ensiaputarvikkeita, valaisimia, viestivälineitä ym. pelastustyössä tarvittavaa välineistöä.

Pankkitilimme Tapiolassa on: FI44 3636 3002 7658 73

* * *

Henkilötietolain 10 § edellyttämä yhdistyksen jäsenrekisterin rekisteriseloste

Laatimispäivä:20.4.2013
Rekisterinpitäjä:Hukka-tiimi ry
Yhteyshenkilö:Jari Leskelä (puheenjohtaja (at) hukka-tiimi.fi)
Rekisterin nimi:Jäsenrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:Yhdistyslain 11 § asettaman velvoitteen täyttäminen.
Rekisterin tietosisältö:
Yhdistyslain vaatimat:
  • jäsenen täydellinen nimi
  • kotipaikka
    Sekä jäsenen suostumuksella:
  • kotiosoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
Säännönmukaiset tieto­lähteet:Asianomaisen jäsenen itse ilmoittamat tiedot.
Tietojen säännön­mukaiset luovutukset:Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko­puolelle:Jäsenrekisterin tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen peri­aatteet:Jäsenrekisteriä säilytetään ja pidetään yllä siitä vastaavan henkilön tietokoneessa. Sen varmuuskopiota ei viedä internetiin eikä ns. pilvessä tapahtuvaan säilytyspalveluun.